Manometry glicerynowe, standardowe, wakuometry, manowakuometry oraz akcesoria

Zastosowanie i rodzaje manometrów

Manometry, przyrządy do pomiaru ciśnienia wykorzystywane są wszędzie tam gdzie korzysta się z pneumatyki, czyli w praktyce we wszystkich gałęziach przemysłu.

Aby przyrządy te mogły działać w różnych warunkach, powstało wiele ich rodzajów. Biorąc pod uwagę ciśnienie odniesienia i wskazywane ciśnienie, możemy podzielić je na:

  • manometry absolutne, które wskazują ciśnienie w odniesieniu do próżni,
  • manometry względne, pokazują ciśnienie względem otoczenia oraz większe od niego,
  • wakuometry, pokazują ciśnienie względne, mniejsze od ciśnienia otoczenia,
  • manowakuometry, wskazują ciśnienie względne większe i mniejsze od ciśnienia otoczenia,
  • manometry różnicowe, pokazujące różnicę ciśnień.

Manometry z rurką Bourdona

Dużą grupę przyrządów stosowanych w technice pomiarowej stanowią manometry ze sprężystymi elementami np. membrana, rurka Bourdona, puszka. Manometry z rurką Bourdona są obecnie stosowane najczęściej i z tego powodu dominują w naszej ofercie. Zostały one wykonane zgodnie z normą EN 837-1.

Nazwa pochodzi od konstruktora Eugene Bourdona, a zasada działania jest prosta. Jeden koniec wspomnianej rurki przymocowany jest do obudowy - tą drogą doprowadzane jest ciśnienie, a drugi zamknięty koniec połączony jest z układem wskazującym ciśnienie. Urządzenie to stosuje się w wodociągach, pneumatyce, instalacjach grzewczych, a więc mówiąc językiem fachowym, przy mediach nieagresywnych, gdzie temperatura nie przekracza 60°C. Jeżeli urządzenie ma być stosowane w mediach zanieczyszczonych, bardzo gęstych należy zastosować rurkę Bourdona wraz z separatorami chemicznymi.

Wykonania specjalne

W przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, przemyśle tworzyw sztucznych oraz w przypadku instalacji, gdzie temperatury są od 60°C-200°C, należy użyć manometru w obudowie ze stali nierdzewnej.

W miejscach, gdzie występuje bardzo wysokie ciśnienie, a urządzenie będzie narażone na uszkodzenie mechaniczne, może to być np. w strefie zagrożonej wybuchem, należy użyć manometru o zmodyfikowanej budowie. W laboratoriach czy też w budynku do szczelności gazu będą konieczne urządzenia wzorcowe.

Natomiast manometry kontaktowe, które sygnalizują przekroczenie wartości ciśnienia, dają możliwość przesyłania na dużą odległość informacji za pomocą elektrycznych sygnałów wyjściowych.

Manometry z wypełnieniem stosujemy w instalacjach, gdzie występują drgania, wstrząsy czy szybkie zmiany ciśnienia, mogą to być np. pompy i pojazdy samochodowe. Wypełnienie może być glicerynowe, w całości ze stali nierdzewnej w przypadku mediów agresywnych bądź też z częściami pomiarowymi wykonanymi ze stopów miedzi dla mediów, które nie wchodzą w reakcję z miedzią i jej stopami.

Manometr z wypełnieniem silikonowym, który w całości jest wykonany ze stali nierdzewnej, stosujemy w instalacjach, gdzie temperatura przekracza 100°C.

Manometry puszkowe używane są w pomiarach mediów gazowych np. hutnictwie, gazownictwie, energetyce. Sprzęt ten pozwala na wykonywanie pomiarów ciśnienia o bardzo małej wartości.

Opisane manometry są urządzeniami analogowymi, wskazującymi wynik pomiaru na tarczy, jednakże na rynku są dostępne również urządzenia cyfrowe, co daje możliwości zmiany jednostki pomiarowej np. bar, mbar czy kPa w odniesieniu do aktualnego zastosowania.

Manometry cyfrowe sprawdzają się zwłaszcza przy sprawdzaniu zaworów bezpieczeństwa. Wyniki pomiarów można rejestrować, co bywa bardzo pomocną opcją w tego typu urządzeniach.

Czujniki ciśnienia

Opisując rodzaje manometrów oraz ich zastosowanie, należy również zwrócić uwagę na czujniki ciśnienia, które też posiadamy w naszej ofercie. Są one uniwersalne, dostępne w wielu wariantach np. miniaturowe, precyzyjne, ze zmiennymi kontaktami czy też z przyłączem bagnetowym. Istnieją również czujniki podciśnienia, które służą do pomiaru próżni technicznej, temperatura, w jakiej działają to +10° C do +80° C.

Przy manometrach oraz innych urządzeniach pomiarowych stosuje się również redukcje mosiężne, które służą do zmiany gwintu przyłącza. Są to części odporne na korozje i zmiany temperatury, używane są do montowania manometrów w opasce siodłowej.

Więcej pytań

Jeżeli potrzebujesz jednego ze specjalistycznych manometrów lub czujnika o innych parametrach, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 882 085 669 . Przedstawimy ci najlepszą ofertę na wymagane urządzenie.