Zawory elektromagnetyczne YPC

Elektrozawory YPC w naszej ofercie są dostępne od ręki. Zamów dziś, a w większości wypadków otrzymasz zamówione towary już następnego dnia. W bogatej ofercie zaworów elektromagnetycznych YPC znajdziesz zamienniki większości firm takich jak FESTO czy SMC. Jeżeli nie jesteś pewien jakiego zaworu potrzebujesz dzwoń +48 882 085 669 lub skorzystaj z naszego kreatora doboru zaworu.

Czym jest elektrozawór

Elektrozawór jest zaworem mającym na celu odcinanie lub sterowanie przepływem mediów ciekłych, lub gazowych, w którym elementem sterującym jest cewka elektromagnetyczna. Zmiana sygnału elektromagnetycznego, który steruje zaworem, powoduje zmianę położenia elementu zamykającego przepływ. W czasie przepływu prądu elektrycznego generowane jest pole magnetyczne, które przyciąga rdzeń lub ruchomą kotwicę aż do ogranicznika. Kiedy następuje zanik przepływu prądu, pole magnetyczne znika, a element zamykający wracaj do pozycji wyjściowej na skutek działania sprężyny.

Budowa elektrozaworu

Do najważniejszych części składowych elektrozaworu zalicza się:

 • korpus zaworu, który posiada przyłącze wejściowe, wyjściowe oraz otwór o średnicy nominalnej dla przepływu medium,
 • urządzenie zwierające, w którym znajduje się przesuwający się w trzpieniu element zamykający
 • trzpień, na którym osadzona jest cewka
 • cewka wytwarzająca pole elektromagnetyczne, które powoduje ruch elementu zamykającego

Z uwagi na poszczególne części składowe oraz zastosowanie elektrozaworów wyróżnia się podstawowe parametry:

 • średnica nominalna DN (mm)
 • rodzaj przyłącza
 • wielkość przepływu Kv (m3/h)
 • materiał i wykonani korpusu oraz uszczelnień miękkich
 • napięcie zasilania
 • pobór mocy
 • zakres ciśnień
 • dopuszczalny zakres temperatur
 • czas otwarcia oraz czas zamknięcia zaworu

Wybierając zawór, należy wziąć pod uwagę dwa parametry: - roboczy, do którego zalicza się: ciśnienie, temperaturę, natężenie przepływu - konstrukcyjny, do którego zalicza się: średnicę rury oraz rodzaj medium

Budowa elektrozaworu zależy od rodzaju medium, jakie ma obsługiwać, jeżeli będą to media nieagresywne, stosowane są zwykle zawory o mosiężnym korpusie, natomiast w przypadku agresywnych, zawory powinny być wyprodukowane ze stali nierdzewnej.

Dobierając wielkość zaworu, należy zwrócić uwagę, aby nie był on zbyt mały, ani też zbyt duży. Zastosowanie za małego zaworu może przyczynić się do: niemożności osiągnięcia żądanego natężenia przepływu, przemiany cieczy w gaz na wylocie zaworu, obniżenia ciśnienia wylotowego oraz powstania niepożądanej straty ciśnienia w systemie.

Natomiast za duży zawór może wpływać na: zmienny przepływ przez zawór lub błędne sterowanie przepływem, skrócenie czasu eksploatacji niektórych zaworów na skutek drgań części wewnętrznych powodowanych brakiem przepływu, a powstających dla wytworzenia wymaganego wewnętrznego ciśnienia różnicowego. Dopasowanie zaworu można przeprowadzić poprzez dobranie do rozmiarów przyłącza, które jest przystosowane do innych części instalacji lub też poprzez dobranie przyłącza na podstawie współczynnika Kv, który jest wielkością przepływu wody w m3/h w przypadku różnicowego ciśnienia osiągającego 1 bar.

Większość elektrozaworów jest przystosowana do działania z czystymi mediami, zaleca się instalowanie zaworów z cewkami w pozycji pionowej, aby nie dopuścić do gromadzenia się zanieczyszczeń w pobliżu rdzenia magnetycznego. W przypadku, kiedy pojawia się duże prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczenia, należy zainstalować filtr lub sito przed wlotem do zaworu oraz często dokonywać rutynowego przeglądu. Oprócz zanieczyszczeń również brak odpowiedniego napięcia może zakłócić prawidłową pracę zaworu.

Zazwyczaj zawory elektromagnetyczne są przeznaczone do pracy z nominalnym napięciem, jeśli zasilanie jest zbyt słabe, może to doprowadzić do błędnego zamykania i otwierania zaworu, nadmiernego hałasu, drgań oraz skrócić żywotność zaworu.

W zależności od sposobu działania wyróżnia się dwa rodzaje zaworów. Są to zawory bezpośredniego działania oraz zawory z serwowspomaganiem. W zaworach bezpośredniego działania, uszczelnienie gniazda znajduje się bezpośrednio na rdzeniu magnetycznym.

Podczas zmiany położenia rdzenia otwiera lub zamyka się zawór. Zawory te znajdują zastosowanie przy małych wartościach przepływu lub też ciśnienia. Ich główną cechą jest szybki czas zadziałania, zwykle mierzony w milisekundach. Natomiast zawory z serwowspomaganiem wykorzystują istnienie różnicy ciśnień w zaworze do wywołania siły otwierającej zawór i utrzymującej go w tej pozycji. Siła nacisku na element zamykający rośnie przy większych średnicach gniazd zaworów. Aby ją pokonać, potrzeba odpowiednio większej siły magnetycznej.

Tego typu zawory używane są przy dużej rozpiętości średnic, a ich charakterystyczną cechą jest szeroki zakres ciśnień pracy. Małe przekroje kanałów sterujących powodują wrażliwość na zanieczyszczenia, a czas przesterowania jest dłuższy aniżeli w przypadku zastosowania zaworów bezpośredniego działania.

W zależności od liczby możliwych dróg przepływu, elektrozawory dzielimy na 2-drogowe, 3-drogowe i wielodrogowe. Natomiast bazując na przeznaczeniu zaworów rozróżnia się różne konfiguracje w oparciu o: ilość możliwych połączeń, ilość pozycji spoczynkowych, położenie spoczynkowe, rodzaj elementu sterującego przepływem.

Elektrozawory dwudrogowe bezpośredniego działania, posiadają przyłącze wejściowe i wyjściowe w korpusie zaworu, wersja normalnie zamknięty, charakteryzuje się tym, iż po podaniu napięcia na cewkę zaworu następuje otwarcie i przepływ medium. Wersja normalnie otwarty polega na swobodnym przepływie medium, aż do momentu podania napięcia na cewkę, wtedy następuje zamknięcie zaworu. W obu tych przypadkach zamykanie i otwieranie, wywoływane jest przez pole elektromagnetyczne, które wytwarza cewka elektrozaworu.

Elektrozawór trzydrogowy bezpośredniego działania posiada przyłącze wejściowe i wyjściowe w korpusie elektrozaworu oraz odpowietrzenie, które znajduje się nad trzpieniem. W wersji normalnie zamknięty, zamknięcie zaworu uniemożliwia przepływ medium. Odpowietrzenie oraz port wejściowy są ze sobą połączone.

Otwarcie zaworu następuje po podaniu napięcia na cewkę, medium przepływa pomiędzy portem wyjściowym a wejściowym, natomiast odpowietrzenie zostaje zamknięte. W wersji normalnie otwarty, możliwy jest przepływ medium, a odpowietrzenie jest zamknięte, przy braku napięcia na cewce elektrozaworu. Kiedy nastąpi zasilenie cewki elektrozaworu, port wejściowy zostaje zamknięty, w tym samym czasie otwiera się odpowietrzenie, a medium przepływa od portu wyjściowego.

Najpopularniejszymi na rynku są elektrozawory YPC, w zależności od funkcji lub zastosowania dzielą się na poszczególne serie:

 • seria SF – oznacza zawory elektromagnetyczne uniwersalne o działaniu 5/2, 5/3, 3/2. Posiadają one gwintowane przyłącza, które dają możliwość bezpośredniego zastosowania zaworów oraz montażu na wyspach zaworowych. Zawory te są najczęściej używane.
 • seria SCE- są mniejsze od elektrozaworów serii SF, ale posiadają te same, a niekiedy nawet lepsze, parametry. Występują w wersji wyłącznie do montażu płytowego oraz wersji uniwersalnej. Dają możliwości zamontowania w różnych kombinacjach na jednej płycie.
 • seria SIV – zawory przeznaczone do montażu na płytach zaworowych, cechą wyróżniającą je, jest duża przepustowość, dzięki czemu mogą być stosowane w sterowaniu elementami pneumatyki, które wymagają dużo powietrza. Mogą być stosowane na płytach różnych producentów, dzięki temu, że przyłącza są wykonane według normy ISO5599/1
 • seria SIE – pozwalają na zastosowanie ich na standardowych płytach zaworowych, są małe, zachowują podobne parametry jak zwory z serii SIV
 • seria NAMUR – do sterowania urządzeniami używa się przyłącza typu NAMUR, wykorzystywane np. przy napędach pneumatycznych
 • odcinające 2/2- membranowe, służą do otwierania lub zamykania przepływu mediów. Dostępne są normalnie otwarte i normalnie zamknięte, zależy od potrzeb. Mogą być stosowane podczas sterowania mediów do lepkości 22 mm²/s oraz wody, gazów obojętnych czy też sprężonego powietrza.
 • MINI-PICO- służą głównie do sterowania układami, które wymagają złożonych zespołów zaworowych, są niewielkich rozmiarów.