Zbiorniki ciśnieniowe najwyższej jakości

Zbiorniki ciśnienia są stosowane w celu

  • Zmniejszenia pulsacji ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza.
  • Akumulacji wymaganej ilości sprężonego powietrza.
  • Ochładzania powietrza.
  • Oddzielania kondensatu.
  • Magazynowania zapasu sprężonego powietrza.

Oferujemy zbiorniki ciśnieniowe o wielkości od 100 do 6000 l.

Zbiorniki ciśnieniowe posiadają certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Produkowane zgodnie z Dyrektywami Nr. 87/404/EWG lub 97/23/WE.

Jeżeli nie możesz znaleźć zbiornika o wymaganych przez Ciebie parametrach, zadzwoń pod numer telefonu +48 882 085 669